Jaké používáme technologie

Při vývoji našich systémů používáme ty nejmodernější a nejaktuálnější technologie. Všechny naše aplikace vyvíjíme již od roku 2002 a v letech  2013-14 byly celé přepsány do našeho komplexního systému a-net guru.

 

Používáme moderní objektové návrhy:

  1. MVP - model, view, presenter.  Oddělení práce vývojového týmu od práce týmu grafiků, na rozdíl od předchozí verze, kde byly grafické úpravy náročnější pro propojení s logikou aplikace.
  2. DI - dependency injection. Je v objektově orientované programování technika pro vkládání závislostí mezi jednotlivými komponentami programu tak, aby jedna komponenta mohla používat druhou.
  3. DIC - dependency injection container. Slouží k řešení závislostí mezi jednotlivými komponentami objektového návrhu.
  4. DRY, KISS – "don’t repeat yourselt, keep it short and simple"
  5. ORM - object relational mapping. Slouží jako můstek mezi databází a zbytkem aplikace, vytváří vztahy mezi entitami.

 

Webové technologie:

Pro dynamickou aktualizaci obsahu částí stránek využíváme technologie AJAX / Ajaj, která je v současnosti nejpoužívanější a stala se standardem ve vývoji moderního webu.

Všechny aplikace postavené na systému a - net guru jsou od základu důmyslně postavené pro kvalitní SEO optimalizaci. Samozřejmostí jsou také cool URL, které zvedají pozici stránky ve vyhledávačích .

Využíváme programovací framework Nette, který používá revoluční technologii, která eliminuje výskyt bezpečnostních děr a jejich zneužití, jako je např . XSS , CSRF, session hijakicng, session fixation atd .

Používáme nový šablonovací systém Latte , který je díky přímé kompilací do PHP rychlejší a umožňuje pokročilé technologie cachování. Všechny aplikace máme otestované unitově, integračně i akceptačně.

Využíváme 5 vrstvý model pro definici entit aplikace, který nám umožňuje maximalizovat možnosti aplikace. Především se snažíme optimalizovat pro rychlost pomocí lazy loading . Díky cachování jsou aplikace svižné i při velkých objemech dat .

Programujeme v PHP 5.4, které umožnuje kvalitnější objektový návrh. Přibližuje se k vyšším objektově orientovaným programovacím jazykům a přitom si zachovává svou hbitost a rychlost vývoje. Současně zvyšuje bezpečnost, např . zrušení globálních proměnných . Bezpečnost nám takové pomáhají zvýšit validační pravidla Nette formulářů, kde VALIDACE probíha client- side i na serveru .

Každý projekt má 2 větve, kde první je testovací a druhá produkční. Veškeré aplikační změny má klient možnost otestovat před samotným nasazením do ostrého provozu. Používáme integrační server pro automatické nasazovaného aplikací, tím zajišťujeme aktuálnost aplikace a zároveň minimalizujeme čas potřebný pro nasazení aplikací z testové větve na produkční .

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: