Jaké používáme technologie

Při vývoji našich systémů používáme ty nejmodernější a nejaktuálnější technologie. Všechny naše aplikace vyvíjíme již od roku 2002 a v letech  2013-14 byly celé přepsány do našeho komplexního systému a-net guru.

 

 

Používáme moderní objektové návrhy:

  1. MVP - model, view, presenter.  Oddělení práce vývojového týmu od práce týmu grafiků, na rozdíl od předchozí verze, kde byly grafické úpravy náročnější pro propojení s logikou aplikace.
  2. DI - dependency injection. Je v objektově orientované programování technika pro vkládání závislostí mezi jednotlivými komponentami programu tak, aby jedna komponenta mohla používat druhou.
  3. DIC - dependency injection container. Slouží k řešení závislostí mezi jednotlivými komponentami objektového návrhu.
  4. DRY, KISS – "don’t repeat yourselt, keep it short and simple".
  5. ORM - object relational mapping. Slouží jako můstek mezi databází a zbytkem aplikace, vytváří vztahy mezi entitami.

 

 

Webové technologie:

Pro dynamickou aktualizaci obsahu částí stránek využíváme technologie AJAX / Ajaj, která je v současnosti nejpoužívanější a stala se standardem ve vývoji moderního webu.

Všechny aplikace postavené na systému a-net guru jsou od základu důmyslně postavené pro kvalitní SEO optimalizaci. Samozřejmostí jsou také cool URL, které zvedají pozici stránky ve vyhledávačích.

 

Využíváme programovací framework Nette, který používá revoluční technologii, která eliminuje výskyt bezpečnostních děr a jejich zneužití, jako je např. XSS , CSRF, session hijakicng, session fixation atd.

Používáme nový šablonovací systém Latte, který je díky přímé kompilací do PHP rychlejší a umožňuje pokročilé technologie cachování. Všechny aplikace máme otestované unitově, integračně i akceptačně.

Využíváme 5 vrstvý model pro definici entit aplikace, který nám umožňuje maximalizovat možnosti aplikace. Především se snažíme optimalizovat pro rychlost pomocí lazy loading. Díky cachování jsou aplikace svižné i při velkých objemech dat.

 

Programujeme v PHP 7, které umožnuje kvalitnější objektový návrh. Přibližuje se k vyšším objektově orientovaným programovacím jazykům a přitom si zachovává svou hbitost a rychlost vývoje. Současně zvyšuje bezpečnost, např. zrušení globálních proměnných. Bezpečnost nám takové pomáhají zvýšit validační pravidla Nette formulářů, kde VALIDACE probíha client- side i na serveru.

Každý projekt má 2 větve, kde první je testovací a druhá produkční. Veškeré aplikační změny má klient možnost otestovat před samotným nasazením do ostrého provozu. Používáme integrační server pro automatické nasazovaného aplikací, tím zajišťujeme aktuálnost aplikace a zároveň minimalizujeme čas potřebný pro nasazení aplikací z testové větve na produkční.

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: